0304711001098670.jpg 4596937685970020.jpg 655454764998075.jpg 1574191695121370.jpg 2952894087160200.JPG

Sản Phẩm

Bàn cắt vải BC-CFA
Giá: Liên Hệ
shadow-bot-2
Bàn cắt vải BC-HFA
Giá: Liên Hệ
shadow-bot-2
Bàn cắt vải BC-MA
Giá: Liên Hệ
shadow-bot-2
Nâng cấp – Sửa chữa
Giá: Liên Hệ
shadow-bot-2
BĂNG NGỒI IG-02 (Còn hàng)
Giá: 190.000 VNĐ
shadow-bot-2
Băng ngồi  BN- M01
Giá: 160.000 VNĐ
shadow-bot-2
BÀN KIỂM PHẨM
Giá: Liên Hệ
shadow-bot-2
Bàn kiểm xéo BKX-1A
Giá: Liên Hệ
shadow-bot-2
Bàn kiểm xéo BKX-1B
Giá: Liên Hệ
shadow-bot-2
Bàn kiểm phẩm QC
Giá: Liên Hệ
shadow-bot-2
Băng ngồi  BN- M02
Giá: 140.000 VNĐ
shadow-bot-2