0304711001098670.jpg 4596937685970020.jpg 655454764998075.jpg 1574191695121370.jpg 2952894087160200.JPG

Chi Tiết Sản Phẩm

KỆ KHO CHÂN OMEGA

  • 77022670382.jpg
  • 77022670381.jpg
  • 77022670380.jpg

Thông số kỹ thuật

 

Kích thước

Dài

Rộng

Cao

2000 x n

600÷1200

1800÷2200

Chất liệu

Chân đứng

Trụ Omega dầy 1,5÷2mm, sơn tĩnh điện.

Thanh BIM

C đôi dầy 2mm, sơn tĩnh điện.

Sàn kệ

Ván ép hoặc MDF dầy 18mm.

Sản phẩm khác